Cenník služieb - poradenstvo rozvoja osobnostiKonzultačná hodina - internetový hovor s webkamerou alebo bez
50 minút

60 Euro

Konzultačná hodina - chat
50 minút

35 Euro

Komplexná odpoveď na email
min. rozsah A4

45 Euro

Konzultačná hodina mimo obvyklého času (po 16:00)

90 EuroStorno stretnutia menej ako 24 hodín pred termínom je spoplatnené 50% ceny.
Vynechanie termínu bez upozornenia 100% ceny.